dcsimg

Welcome to UBA Wastewater Treatment's Blog

Categories

Recent Posts

 • Welcome to UBA Blog

  Posted by Super User
  Super User
  Super User has not set their biography yet
  User is currently offline
  - 0 Comments

  ยูบีเอ (UBA)

  ยูบีเอ (UBA) คือ ผู้นำนวัตกรรมด้านการให้บริการบริหารจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร โดยมีการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อสร้างมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ให้กับอุตสาหกรรมด้านการให้บริการบริหารจัดการมลภาวะทางน้ำและสิ่งแวดล้อม อาทิ

  Feb 13 Tags: Congratulations, Thank You
 • Show all entries from News

บทความด้านเทคโนโลยีกับการบำบัดน้ำเสีย

บทความด้านเทคโนโลยีกับการบำบัดน้ำเสีย

Recent Posts

 • เราจะช่วยกันรักษาแหล่งน้ำ ได้อย่างไร

  Posted by Super User
  Super User
  Super User has not set their biography yet
  User is currently offline
  - 0 Comments

  เราจะช่วยกันรักษาแหล่งน้ำ ได้อย่างไร


  สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านทุกท่าน กลับมาพบกันอีกครั้งกับผม Dr.UBA ผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดน้ำเสีย นะครับ วันนี้ ผมมีบทความสั้นๆ ที่จะมาแนะนำให้ทุกคน รู้จักวิธีในการช่วยกันรักษาแหล่งน้ำของเรากันนะครับ

  1. บำบัดน้ำเสียและดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

  2. ใช้บ่อดักไขมันและนำไขมันไปจัดการให้ถูกต้อง

  ...
  Oct 13 Tags: Untagged
 • สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหามลภาวะทางน้ำในแม่น้ำลำคลอง

  Posted by Super User
  Super User
  Super User has not set their biography yet
  User is currently offline
  - 0 Comments

  สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหามลภาวะทางน้ำในแม่น้ำลำคลอง


  สวัสดีครับผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ ผม Dr.UBA จะพาทุกท่าน มาเรียนรู้ถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหามลภาวะทางน้ำในแม่น้ำลำคลองกันครับ เรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยครับ ว่าสาเหตุของน้ำเสียในแม่น้ำลำคลอง มีอะไรบ้าง

  1. น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้าและอาคารที่ทำการ ชุมชนที่มีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหลายๆหลังคาเรือน ย่านการค้าหรืออาคารที่ทำการ ล้วนจำเป็นต้องใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และใช้สอยในจุดประสงค์อื่นๆ น้ำที่ใช้นี้จะมีปริมาณหนึ่งซึ่งเป็นปริมารส่วนใหญ่กลายเป็นน้ำทิ้งออกมา น้ำทิ้งส่วนมากจะเป็นน้ำจากส้วมและจากการชำระล้าง ซึ่งประกอบไปด้วยสารอินทรีย์ สบู่ ผงซักฟอก เศษอาหาร ไขมัน สารอนินทรีย์ และสิ่งปฏิกูลอื่นๆ เจือปนอยู่ สารเหล่านี้เมื่อไหลลงสู่แม่น้ำลำคลอง จะเกิดผลเสีย 2 ประการใหญ่ๆคือ ประการแรกช่วยเพิ่มสารอาหารเสริมแก่พืชน้ำและสัตว์น้ำ ทำให้พืชน้ำและสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น เมื่อพืขน้ำและสัตว์น้ำตายไป จะทำให้เกิดสารอินทรีย์ในน้ำเพิ่มขึ้น สารอินทรีย์ที่มาจากน้ำทิ้งและที่เกิดเพิ่มขึ้นนี้ ถ้ามีจำนวนมากเมื่อถูกย่อยสบายโดยแอโรบิกบักเตรีที่มีอยู่ในน้ำ ก็จะนำเอาออกซิเจนละลายน้ำมาใช้ในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่ออกซิเจนในอากาศละลายลงในน้ำ ทำให้เกิดสภาพขาดออกซิเจนขึ้น อันเป็นสภาวะแวดล้อมที่เหมาะกับแอนแอโรบิกบัคเตรีให้ย่อยสลายสารอินทรีย์ต่อไป ทำให้น้ำกลายเป็นสีดำมีกลิ่นเหม็นส่วนสารอื่นๆ ที่ปนมา เช่น สารอนินทรีย์จะเพิ่มปริมาณสูงขึ้น ทำให้คุณภาพน้ำทิ้งไม่ได้มาตรฐานและเสียประโยชน์ใช้สอยไป นอกจากนี้ถ้าน้ำทิ้งมีเชื้อโรคชนิดต่างๆที่เป็นอันตราย เช่น บัคเตรี และไวรัส ก็จะทำให้เกิดโรคได้


  ...
  Oct 13 Tags: Untagged
 • การบำบัดกากตะกอนหรือสลัดจ์ (Sludge Treatment) ทำอย่างไร ?

  Posted by Super User
  Super User
  Super User has not set their biography yet
  User is currently offline
  - 0 Comments

  การบำบัดกากตะกอนหรือสลัดจ์ (Sludge Treatment) ทำอย่างไร ?


  สวัสดีครับทุกท่าน กลับมาพบกับผม  Dr.UBA ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการ บริหารจัดการน้ำ และ การ บำบัดน้ำเสีย แบบครบวงจร กันอีกครั้งนะครับ หลังจากที่เราได้นำเสนอบทความเกี่ยวกับ ขั้นตอนการบำบัดน้ำเสีย ไปแล้วนั้น วันนี้ผมจะมาต่อยอดและให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการ บำบัดกากตะกอน กันนะครับ เรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยครับ


  ระบบบำบัดน้ำเสีย ที่ใช้หลักการทางชีวภาพจะมีกากตะกอนจุลินทรีย์หรือสลัดจ์เป็นผลผลิตตามมาด้วยเสมอ ซึ่งเป็นผลจากการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในการกินสารอินทรีย์ในน้ำเสีย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องบำบัดสลัดจ์เหล่านั้น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการเน่าเหม็นของสลัดจ์ การเพิ่มภาวะมลพิษ และเป็นการทำลายเชื้อโรคด้วย นอก จากนี้การลดปริมาตรของสลัดจ์โดยการกำจัดน้ำออกจากสลัดจ์ ช่วยให้เกิดความสะดวกในการเก็บขนไปกำจัดทิ้งหรือนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆ ทั้งนี้ในการบำบัดสลัดประกอบด้วยกระบวนการหลักๆ ได้แก่

  ...
  Sep 08 Tags: Untagged
 • บำบัดน้ำเสีย มีกี่ขั้นตอน ?

  Posted by Super User
  Super User
  Super User has not set their biography yet
  User is currently offline
  - 0 Comments

  บำบัดน้ำเสีย มีกี่ขั้นตอน ?


  สวัสดีครับทุกท่าน กลับมาพบกับผม  Dr.UBA ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการ บำบัดน้ำเสีย แบบครบวงจร กันอีกครั้งนะครับ วันนี้ ผมมีบทความน่ารู้ มาให้ผู้อ่านทุกท่าน ได้เข้าใจถึง ขั้นตอนของการบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นกันนะครับ ว่ามีทั้งหมดกี่ขั้นตอนและการบำบัดน้ำเสียนั้นมีวิธีการอย่างไร วันนี้ เรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับ

  การบำบัดน้ำเสีย สามารถแบ่งได้ตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

  1. การบำบัดขั้นต้น (Preliminary Treatment) และการบำบัดเบื้องต้น (Primary Treatment) : เป็นการบำบัดเพื่อแยกทราย กรวด และของแข็งขนาดใหญ่ ออกจากของเหลวหรือน้ำเสีย โดยเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบด้วย ตะแกรงหยาบ (Coarse Screen) ตะแกรงละเอียด (Fine Screen) ถังดักกรวดทราย (Grit Chamber) ถังตกตะกอนเบื้องต้น (Primary Sedimentation Tank) และเครื่องกำจัดไขฝ้า (Skimming Devices) การบำบัด น้ำเสียขั้นนี้สามารถกำจัดของแข็งแขวนลอยได้ร้อยละ 50 - 70 และกำจัดสารอินทรีย์ซึ่งวัดในรูปของบีโอดีได้ ร้อยละ 25 - 40

  ...
  Sep 08 Tags: Untagged
 • เราจัดการขยะ น้ำเสีย และสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนได้อย่างไร Featured

  Posted by Super User
  Super User
  Super User has not set their biography yet
  User is currently offline
  - 0 Comments

  สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านทุกท่าน กลับมาพบกับผม Dr.UBA กันอีกครั้งนะครับ วันนี้ ผมมีบทความดีๆ มาให้อ่านกัน ซึ่งบทความนี้อ้างอิงมาจากเว็บไซต์ของ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร นะครับ วันนี้ Dr.UBA จะพาทุกท่านเรียนรู้วิธีจัดการขยะ น้ำเสีย และสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน ว่าสามารถทำได้อย่างไรบ้าง

  หากชาวชุมชนตระหนักในสภาพปัญหาขยะ ปัญหาน้ำเสีย และปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน และร่วมกันค้หาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหา ร่วมตัดสินใจเลือกวิธีการ ร่วมดำเนินการจัดการขยะและน้ำเสียตามแนวทางที่กำหนดร่วมกัน โดยดำเนินการตามขั้นตอนสำคัญ 4 ขั้นตอน ดังนี้

   

   

  1.  ลดปริมาณมูลฝอย

  ...
  Oct 22 Tags: Untagged

Recent Posts

 • ทฤษฎีที่ใช้ในการผลิตก๊าซชีวภาพ มีอะไรบ้าง

  Posted by Super User
  Super User
  Super User has not set their biography yet
  User is currently offline
  - 0 Comments

  ทฤษฎีที่ใช้ในการผลิตก๊าซชีวภาพ มีอะไรบ้าง


  กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพเป็นกระบวนการแบบไม่ใช้อากาศ ประกอบด้วยปฏิกิริยา 4 ขั้นตอนหลัก ซึ่งรวมเรียกว่า Anaerobic digestion ซึ่งมีรายละเอียดของปฏิกิริยาแต่ละขั้นตอน ดังนี้


  1.1 Hydrolysis เป็นขั้นตอนที่ย่อยสลายสารโมเลกุลสารประกอบอินทรีย์เชิงซ้อนขนาดใหญ่ให้ เปลี่ยนไปอยู่ในรูปที่ละลายน้ำได้ มีความซับซ้อนน้อยลง และขนาดโมเลกุลเล็กลง สำหรับน้ำเสียประเภทแป้งจะเป็นการเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว และน้ำตาลโมเลกุลคู่

  ...
  May 12 Tags: Untagged
 • ก๊าซชีวภาพ คืออะไร

  Posted by Super User
  Super User
  Super User has not set their biography yet
  User is currently offline
  - 0 Comments

  ก๊าซชีวภาพ คืออะไร


  สวัสดีครับทุกท่าน กลับมาพบกับผม Dr.UBA ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อมกันอีกครั้งนะครับ วันนี้ Dr.UBA จะมาให้ความรู้เรื่อง ก๊าซชีวภาพ กันนะครับ ก๊าซชีวภาพ เกิดจากกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ โดยจุลินทรีย์ไม่ใช้อากาศ ส่วนประกอบหลักคือ ก๊าซมีเทน (CH4) 60-70% คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 30-40% และอื่นๆ 1-2% ซึ่งก๊าซมีค่าพลังงานความร้อน 9,000 kCal/m3 หรือ 21,000 kJ/m3 จึงสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ ทั้งเป็นเชื้อเพลิงโดยตรง หรือใช้ในเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าหากเปรียบเทียบก๊าซชีวภาพ 1 m3


  (สัดส่วนมีเทน 60 %) มีค่าความร้อนเทียบเท่า ดังนี้
  น้ำมันเบนซิน 0.67 ลิตร      น้ำมันดีเซล 0.6 ลิตร
  น้ำมันเตา 0.55 ลิตร           ฟืนไม้ 1.5 กิโลกรัม
  ไฟฟ้า 1.2 kW/hr.             ก๊าซหุงต้ม 0.46 กิโลกรัม

  ...
  May 12 Tags: Untagged
 • เทคโนโลยีในการบริหารจัดการข้อมูลสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย OMSofts คืออะไร

  Posted by bloger
  bloger
  bloger has not set their biography yet
  User is currently offline
  - 0 Comments

  เทคโนโลยีในการบริหารจัดการข้อมูลสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย OMSofts คืออะไร

  monitoring

  สวัสดีครับทุกท่าน กลับมาพบกับผม Dr.UBA ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำและการบำบัดน้ำเสียกันอีกครั้งนะครับ สำหรับบทความในเดือนเมษายนนี้ เราขอนำเสนอเรื่องการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการดูแลและบริหาร จัดการระบบบำบัดน้ำเสียกันนะครับ

  sw

  โลกในยุคปัจจุบันกำลังเข้าสู่โลกแห่งเทคโนโลยี ซึ่งในปัจจุบันมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งพัฒนาอย่างก้าวกระโดด เพื่อช่วยให้การทำงานของเราง่ายขึ้น ในการบริหารจัดการน้ำและการบำบัดน้ำเสียก็เช่นกัน วันนี้ เราจึงอยากพาทุกท่านมารู้จักกับ ระบบบริหารจัดการข้อมูลของระบบบำบัดน้ำเสียแบบออนไลน์ที่เรียกว่า Online Monitoring Software หรือ OMSofts ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูล จัดทำรายงานต่างๆ และเรียกดูความเคลื่อนไหวและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของท่านได้ตลอด 24 ชม.  ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านการ Log in เข้าระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งการนำเทคโนโลยีนี้เข้ามาใช้ ในระบบบัดน้ำเสียของท่าน จะทำให้เกิดประโยชน์และช่วยให้ลดปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ระบบล่ม เครื่องจักรเสีย หรือค่าน้ำไม่ผ่าน ซึ่งทั้งหมดนี้ จะช่วยให้ท่าน สามารถลดต้นทุนในการแก้ไขปัญหา พร้อมกับเสริมสร้างประสิทธิภาพให้ระบบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของท่าน ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพอีกด้วย หากท่านใด สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เทคโนโลยี OMSofts สามารถ เข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.omsofts.com นะครับ แล้วพบกันใหม่ บทความหน้า สำหรับ วันนี้ สวัสดีครับ

  May 02 Tags: Untagged
 • เทคโนโลยีชีวภาพกับการบำบัดน้ำเสีย Biotechnology for waste water treatment

  Posted by Anirut Choosinchinnapat
  Anirut Choosinchinnapat
  Anirut Choosinchinnapat has not set their biography yet
  User is currently offline
  - 0 Comments

  เทคโนโลยีชีวภาพกับการบำบัดน้ำเสีย Biotechnology for waste water treatment 

  Research-for-industrial-biotechnology-supported

  สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน กลับมาพบกับผม Dr.UBA กันอีกครั้งนะครับ หลังจากเมื่อครั้งที่แล้ว เราได้นำเสนอบทความเกี่ยวกับ แนวโน้มของการบำบัดน้ำเสียในปี 2556 ไปแล้ว วันนี้ เราจะขอพูดถึงเรื่องของการนำ ระบบเทคโนโลยีชีวภาพ มาใช้ใน การบำบัดน้ำเสีย กันนะครับ ในปัจจุบัน เทคโนโลยีชีวภาพ ได้ถูกใช้อย่างมากขึ้น ในฐานะ เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Environmentally Sound Technology (EST)) ในหลากหลายการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับ การกำจัดมลภาวะและปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ มากมาย การใช้งานแบบใหม่ๆนั้นรวมถึงส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดน้ำ การบำบัดขยะ (รวมไปถึงพลาสติกที่ย่อยสลายได้) การทำเหมืองชีวภาพ, การเกษตร (การสร้างพืชพันธ์ที่สามารถทนต่อสภาวะอากาศที่เลวร้ายที่สุดได้)

  biotechnology-ETFs

  ปัจจุบันเหตุผลหลักในการใช้งานเทคโนโลยีชีวภาพคือการทำความสะอาดหรือบำบัดมลภาวะต่างๆ หนึ่งในการใช้งานอย่างแรกๆนั้นก็คือ การทำความสะอาดหรือบำบัดน้ำเสีย ตามมาด้วยการทำความสะอาดอากาศหรือก๊าซต่างๆ เทคโนโลยีชีวภาพจึงได้เป็นส่วนสำคัญส่วนหลักสำหรับการบำบัดน้ำเสีย เนื่องจากการบำบัดทางชีวภาพสามารถรับมือกับน้ำเสียได้อย่างหลากหลายอย่างมี ประสิทธิภาพมากกว่าการบำบัดน้ำด้วยเคมี หรือ ทางกายภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมาะสมกับการบำบัดน้ำเสียที่ประกอบด้วยสารประกอบอินทรีย์ ทั่วไป ในความเป็นจริงแล้วเทคโนโลยีชีวภาพนี้ได้ถูกใช้ครั้งแรกในการบำบัดน้ำเสีย มากกว่า 100 ปีก่อน ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา กระบวนการบำบัดแบบใช้อากาศและไร้อากาศก็ได้ถูกพัฒนามาเรื่อยๆ การบำบัดแบบใช้อากาศได้กลายเป็นเทคโนโลยีตั้งต้นสำหรับการบำบัดของเสียที่ บำบัดได้ง่ายถึงปานกลาง และสำหรับสารพิษและสารที่บำบัดได้ยากอีกด้วย กระบวนการแบบไร้อากาศเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการบำบัดของ เสียที่มีสารอินทรีย์ประกอบในอัตราที่สูง เช่น น้ำเสียจากกระบวนการผลิตอาหาร, ตะกอนน้ำเสียชุมชน หรือ ของเสียจากกระบวนการเลี้ยงสัตว์

  ...
  Apr 11 Tags: Untagged

Recent Posts

 • การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ที่ดี สามารถลดต้นทุนได้จริงหรือ? Featured

  Posted by Super User
  Super User
  Super User has not set their biography yet
  User is currently offline
  - 0 Comments

  Water Treatment Plant

  สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านทุกท่าน กลับมาพบกับผม Dr.UBA กันอีกครั้ง ซี่งเป็นครั้งแรกของปี 2014 ปีที่ประเทศของเรา กำลังเผชิญกับปัญหาต่างๆมากมาย ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ปัญหาต่างๆเหล่านี้ จะส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจของท่านอย่างแน่นอน ซึ่งปีนี้ ต้นทุน ในการดำเนินกิจการสูงขึ้น จาก ราคาวัตถุดิบ ต่างๆ ที่สูงขึ้น ดังนั้น หลายๆบริษัท หลายๆองค์กร ต้องแสวงหาวิธีในการลดต้นทุนหรือ ควบคุมค่าใช้จ่าย ไม่ให้สูงขึ้นกว่าที่ควรจะเป็นมากนัก เพื่อให้สามารถแข่งขันทางธุรกิจและรักษาสภาพคล่องของกิจการของท่านได้ วันนี้ ผม Dr.UBA มีบทความที่น่าสนใจ เกี่ยวกับการ ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ที่ดี จะสามารถช่วย ลดต้นทุน ในการ กระบวนการผลิต ได้จริงหรือ? มาแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านกันครับ

  ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย

  การ ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ทีดี หมายถึงการ ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ที่เหมาะสมกับ ปริมาณน้ำเสียที่เกิดจาก กระบวนการผลิต ของท่าน มีการเลือกใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการ บำบัดน้ำเสีย ที่มีคุณภาพ มีการเลือกออกแบบและใช้ ระบบบำบัดน้ำเสีย ที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิตและ ชนิดของน้ำเสีย ของกิจการของท่าน การออกแบบที่ดีจะไม่ใช้ เครื่องจักร มากเกินความจำเป็น และ ไม่ติดตั้งเครื่องจักรน้อยเกินไป จนทำให้เครื่องจักรทำงานหนักและเกิดการเสื่อมประสิทธิภาพก่อนเวลาอันสมควร ในปัจจุบันหลายๆองค์กร กำลังเจอ ปัญหาเรื่องระบบบำบัดน้ำเสีย ที่ ออกแบบมาผิดพลาด หรือไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งสาเหตุหลักๆเกิดจากการเลือกบริษัทที่ รับออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ที่ไม่ได้รับการรับรองคุณภาพ โดยบริษัทเหล่านี้จะเลือกวัสดุอุปกรณ์และทำการ ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย โดยใช้ งบประมาณ น้อยที่สุด โดยไม่ได้คำนึงถึงความถูกต้องและ หลักการ ในการ บำบัดน้ำเสีย ที่สอดคล้องกับลักษณะของ กระบวนารผลิต ของท่านในระยะยาว ดังนั้น สิ่งต่างๆเหล่านี้ สามารถส่งผลให้ ระบบบำบัดน้ำเสีย ของท่านเกิดปัญหากับเครื่องจักรและอาจส่งผลถึงการทำให้ ระบบบำบัดน้ำเสีย ของท่านล่มและต้องเสียเงินค่าปรับอีกด้วย ดังนั้น หากท่านมองในระยะยาว การเลือกที่จะลงทุนเพิ่มขึ้นเพื่อจัดซื้อจัดจ้างบริษัทที่มีประสบการณ์ มีการรับรองคุณภาพในการทำงานใน การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย แล้ว ปัญหาต่างๆเหล่านี้ก็จะหมดไป อีกทั้งยังสามารถลดต้นทุนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกด้วย สุดท้ายนี้ผมอยากจะฝากท่านผู้ประกอบการทุกท่านว่า การเลือก Supplier มาให้บริการนั้น อย่าดูที่ราคาถูกที่สุดแต่ให้ดูที่คุณภาพของงานเป็นหลัก เพราะถ้างานมีคุณภาพแล้ว ย่อมสามารถส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตของระบบของท่านมีประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย ดังนั้น ก่อนจะตัดสินใจลงทุนในการทำ ระบบบำบัดน้ำเสีย ควรเลือกบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ มีคุณภาพ มากกว่าบริษัทที่เสนอราคาถูกที่สุดนะครับ

  Water-Treatment-Plant-Design

  ...
  Feb 04 Tags: Untagged
 • ปัญหามลพิษทางน้ำ Featured

  Posted by Super User
  Super User
  Super User has not set their biography yet
  User is currently offline
  - 0 Comments

  สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน กลับมาพบกันอีกครั้งกับผม Dr.UBA นะครับ วันนี้ ผมจะขอพูดถึง ความหมายของคำว่า ปัญหามลพิษทางน้ำ ให้ทุกท่านเข้าใจกันนะครับ น้ำ ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ สัตว์และพืชทุกชนิด และเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์แก่สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย และถือเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติอีกด้วย การเกิดมลพิษทางน้ำจึงเป็นสิ่งที่เราทุกคนจะต้องระมัดระวังป้องกันไม่ให้เกิดหรือเกิดน้อยที่สุด มิฉะนั้น เราทุกคนจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน

   

  ปัญหามลพิษทางน้ำมีสาเหตุสำคัญหลัก ๆ ดังนี้

   

   

  ...
  Nov 21 Tags: Untagged
 • โรคที่เกิดจากน้ำเสีย Featured

  Posted by bloger
  bloger
  bloger has not set their biography yet
  User is currently offline
  - 0 Comments

  สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ ผม Dr.UBA มีบทความที่น่าสนใจเรื่อง โรคที่เกิดจากน้ำเสีย มาให้อ่านกันนะครับ น้ำถือได้ว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต ซึ่งไม่เพียงแต่จะใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคแล้ว น้ำยังกลายเป็นปัจจัยสำคัญในอันที่จะช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศดำเนินต่อไป ทั้งในส่วนของภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

  ในปัจจุบันความเจ็บป่วยที่เกิดจากความเกี่ยวข้องทางน้ำ(Water-related diseases)

  แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ดังนี้

   

  1. Waterborne diseasesเป็นโรคหรือความเจ็บป่วยที่มีน้ำเป็นสื่อในการแพร่กระจาย เกิดจากการดื่มน้ำที่ปนเปื้อนด้วยเชื้อโรคประเภทต่างๆ ตลอดจนสารเคมี โลหะหนัก รวมทั้งการปรุงอาหารโดยไม่ใช้น้ำไม่สะอาดที่มีการปนเปื้อนด้วยเชื้อโรคและสารเคมี ทำให้เกิดอาการอุจจาระร่วง รวมไปถึงอากาป่วยด้วยโรคอื่นๆ คือ บิด ไทฟอยด์ ตับอักเสบและพยาธิ

  ...
  Oct 24 Tags: Untagged
 • แนวโน้มการบำบัดน้ำเสียในปี 2013 Wastewater Treatment Trends 2013

  Posted by Super User
  Super User
  Super User has not set their biography yet
  User is currently offline
  - 0 Comments

   สวัสดีครับ ทุกท่าน กลับมาพบกันอีกครั้งในปี 2556 กับบทความแรกแห่งปีของ UBA Blog ของเรานะครับ วันนี้ ผม Dr.UBA ขอนำเสนอ บทความเรื่อง แนวโน้มของการบำบัดน้ำเสียที่จะเกิดขึ้นในปี 2556 นี้นะครับ ในปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการ ระบบบำบัดน้ำ กับปริมาณและคุณภาพของแหล่งน้ำนั้นกลับสวนทางกัน นั่นหมายความว่า ขณะที่กำลังการผลิตแจกจ่ายน้ำสะอาดยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง เงินลงทุนในส่วนของระบบและสารเคมีที่ใช้ในการบำบัดน้ำนั้นย่อมสูงขึ้นอย่าง ชัดเจน มากไปกว่านั้นขณะที่แหล่งน้ำสะอาดหายากมากขึ้นๆแน่นอนว่าค่าน้ำก็ย่อมสูง ขึ้นตามไปด้วย สิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งผลักดันให้เกิดแนวโน้มของการนำน้ำจากอุตสาหกรรมกลับ มาใช้ใหม่

  กฎข้อบังคับและและความต้องการที่จะลดต้นทุนให้มากที่สุดนั้น เป็นแรงผลักดันพื้นฐานของความพยายามของทั่วโลกที่จะนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ เนื่องจากต้นทุนของค่าน้ำ (ต้นทุนการผลิต, การควบคุม, การแจกจ่าย และพลังงาน) นั้นอยู่ในช่วงปรับตัวสูงขึ้น ปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมส่วนมากจึงพยายามมองหาแนวทางที่จะลดค่าใช้จ่ายใน การบำบัดน้ำ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของค่าการผลิต ค่าการแจกจ่าย หรือแม้แต่ค่าพลังงานที่ใช้ในการจัดการกับน้ำ การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ถือเป็นโอกาสสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมในการลดต้นทุนดัง กล่าวจากเดิมที่ผู้ใช้ในน้ำในโรงงานอุตสาหกรรมใช้น้ำครั้งเดียวแล้วทิ้ง ตอนนี้พวกเขากำลังหาทางใหม่ๆที่จะทำความสะอาดน้ำเสียหรือน้ำทิ้งเหล่านั้น และนำกลับมาใช้ เช่น ใช้เป็นน้ำ Make up ใน Cooling Towers เป็นต้น

  01.09.13_Moorefield_WWTP_Slider

  ขณะเดียวกันชุมชนต่างๆก็มีส่วนผลักดันให้โรงงานอุตสาหกรรมนั้นช่วยกันลด ปริมาณการใช้น้ำด้วย การทำ Water Footprint โดยผ่านการใช้น้ำ recycle และ reuse จากทั้งระบบ ultrafiltration และ ระบบ Reverse-Osmosis สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมนั้นกลายเป็นส่วนสำคัญในการลดปริมาณการใช้น้ำ

  สำหรับ supplier ที่ขายระบบบำบัดน้ำ เทคโนโลยีต่างๆกับกฎข้อบังคับต่างๆก็มีความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกัน คือ เมื่อกฎข้อบังคับต่างๆเข้มงวดมากขึ้น เทคโนโลยีที่ใช้ก็ก้าวหน้าตามไปด้วยเช่นกัน ผู้ใช้น้ำจากทั้งชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมก็ล้วนทำงานหนักมากขึ้นที่จะลด ปริมาณการใช้สิ่งแวดล้อม สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ทำให้การใช้แหล่งน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มากขึ้น ระบบบำบัดน้ำด้วยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเพิ่มระดับความปลอดภัย ก็ยังพัฒนาไปเรื่อยๆ ผู้จัดหาเทคโนโลยีหรือ supplier เหล่านี้ก็ได้เน้นความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆที่พร้อมจะทำงานใน สภาวะแวดล้อมที่หนักขึ้น ขณะเดียวกับก็ต้องง่ายต่อการควบคุมและดูแล

  ...
  Feb 20 Tags: Untagged

Recent Posts