dcsimg

นวัตกรรมใหม่จากยูบีเอ

บริการด้านการบำบัดน้ำเสีย

ผลิตภัณฑ์สำหรับการบำบัดน้ำเสีย

นวัตกรรมใหม่จากยูบีเอ

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบประหยัดพลังงาน

เทคโนโลยีด้านกลไกและการบำบัดน้ำเสียในปัจจุบัน ได้ก้าวหน้าและพัฒนาอย่างรวดเร็ว อุปกรณ์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียสมัยใหม่ ล้วนได้รับการพัฒนาให้ใช้พลังงานที่ต่ำลงอย่างมาก การเลือกใช้อุปกรณ์ในการบำบัดน้ำเสียโดยผู้รู้ผู้ชำนาญการ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ระบบบำบัดน้ำเสียของท่าน สามารถประหยัดพลังงานลงจากที่เคยเป็นมาก่อนได้อย่างน่าทึ่ง นอกจากนี้เทคโนโลยีระบบบำบัดน้ำเสียสมัยใหม่ ยังมีรูปแบบการใช้พลังงานที่น้อยลงจากระบบบำบัดน้ำเสียเดิมๆ อีกด้วย