dcsimg

นวัตกรรมใหม่จากยูบีเอ

บริการด้านการผลิตน้ำ

ผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิตน้ำ

นวัตกรรมใหม่จากยูบีเอ

ระบบผลิตน้ำประปา

เหมาะสำหรับการผลิตน้ำใช้เพื่อการบริโภค ด้วยชุดการผลิตที่มีขนาดเล็ก ใช้พื้นที่น้อย สามารถผลิตน้ำได้ทั้งในปริมาณมาก และปริมาณน้อย ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย UF, MF หรือ RO หรือจะเป็นระบบผลิตน้ำประปาด้วยระบบทั่วไป เช่น Sand Filter, Carbon Filter หรือ Softener