dcsimg

นวัตกรรมใหม่จากยูบีเอ

บริการด้านการผลิตน้ำ

ผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิตน้ำ

นวัตกรรมใหม่จากยูบีเอ

ระบบผลิตน้ำดื่มที่สะอาด

สำหรับระบบการผลิตน้ำดื่มมีปริมาณความต้องการผลิตเองเพิ่มสูงขึ้น อุตสาหกรรมต่างๆ สามารถผลิตน้ำดื่มได้เองในราคาที่ถูกกว่าซื้อน้ำดื่ม เหมาะสมทั้งอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ โรงแรม โรงพยาบาล ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยระบบ RO