dcsimg

นวัตกรรมใหม่จากยูบีเอ

บริการด้านการผลิตน้ำ

ผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิตน้ำ

ผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิตน้ำ

ผลิตภัณฑ์สำหรับกระบวนการกรองโดยใช้เมมเบรน

กระบวนการกรองด้วยเมมเบรนมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการกรองนั้น เช่น MFและ UF สามารถกำจัดความขุ่น และสารแขวนลอย หรือใช้เป็นการผลิตน้ำขั้นต้นก่อนเข้าสู่ระบบ RO ส่วน RO สามารถกำจัดสารที่ละลายในน้ำออกได้เหมาะกับการผลิตน้ำดื่ม หรือน้ำใช้

- ระบบกรอง Microfiltration (MF)
- ระบบกรอง Ultrafiltration (UF)
- ระบบกรอง Nanofiltration (NF)
- ระบบกรอง Reverse Osmosis (RO)