dcsimg

นวัตกรรมใหม่จากยูบีเอ

บริการด้านการผลิตน้ำ

ผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิตน้ำ

ผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิตน้ำ

ผลิตภัณฑ์สำหรับกระบวนการกรองโดยใช้เรซิน

กระบวนการกรองด้วยเรซินมีวัตถุประสงค์ในการทำน้ำอ่อน หรือการกำจัดความกระด้าง จะใช้เรซินชนิดประจุบวกซึ่งมีกระบวนการฟื้นฟูสภาพทั้งแบบอัตโนมัติและแบบธรรมดา ส่วนการผลิตน้ำแบบปราศจากไอออนจะใช้เรซินแบบ Mixed Bed มีทั้งประจุบวกและลบ

- ถังกำจัดความกระด้าง
- เครื่องผลิตน้ำที่ปราศจากไอออน
- ถังกำจัดไอออนบางชนิด