dcsimg

นวัตกรรมใหม่จากยูบีเอ

บริการด้านการบำบัดน้ำเสีย

ผลิตภัณฑ์สำหรับการบำบัดน้ำเสีย

บริการด้านการบำบัดน้ำเสีย

บริการแก้ปัญหาฉุกเฉินด้านระบบบำบัดน้ำเสีย

คือ บริการแก้ปัญหาที่เกิดกับระบบบำบัดน้ำเสียของท่านในภาวะฉุกเฉิน เพราะเราเชื่อว่า การแก้ปัญหาต่างๆในสถานการณ์ฉุกเฉินนั้น ต้องได้รับการจัดการโดยทีมบุคลากร ที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาและหาแนวทางแก้ไขหรือป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงจุด และควบคุมความเสียหายได้ภายในระยะเวลาอันสั้นอีกด้วย