dcsimg

นวัตกรรมใหม่จากยูบีเอ

บริการด้านการบำบัดน้ำเสีย

ผลิตภัณฑ์สำหรับการบำบัดน้ำเสีย

บริการด้านการบำบัดน้ำเสีย

บริการเดินระบบ บำรุงรักษาและบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย

คือ บริการที่จะช่วยให้คุณ ลดภาระต่างๆ ด้านการจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ง่ายกว่า สะดวกกว่า เต็มประสิทธิภาพกว่า สามารถจัดสรรงบประมาณด้านการบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยบริการ IOM ยูบีเอจะทำหน้าที่เข้าไปบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียของท่าน แบบครบวงจร โดยยึดแนวทางการดำเนินงานหลักคือ น้ำที่บำบัดได้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไว้

ซึ่งในการให้บริการนี้ ยูบีเอจะรับผิดชอบงานทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็น งานเดินระบบ งานซ่อมบำรุง งานห้องปฏิบัติการ และค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการเดินระบบ พร้อมทั้งจัดส่งทีมบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ เข้าไปบริหารจัดการระบบของท่านอีกด้วย ทำให้มั่นใจได้ว่า ภาระงานด้านการบำบัดน้ำเสียของท่าน จะได้รับการดูแลโดยทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี พร้อมทั้งได้รับการการันตีค่าน้ำผ่านมาตรฐานอีกด้วย