dcsimg

นวัตกรรมใหม่จากยูบีเอ

บริการด้านการบำบัดน้ำเสีย

ผลิตภัณฑ์สำหรับการบำบัดน้ำเสีย

บริการด้านการบำบัดน้ำเสีย

บริการวิเคราะห์และตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสียที่ดี ต้องได้รับการตรวจเช็คและตรวจสอบกระบวนการทำงานของเครื่องจักรอยู่เสมอ บริการนี้จากยูบีเอ คือบริการที่เราจะจัดส่งทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ เข้าไปตรวจสอบสภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของท่าน ตามระยะเวลาที่เหมาะสม โดยทีมผู้เชี่ยวชาญของเราจะทำการตรวจสอบแบบ 360 องศา ทั้งในส่วนของการทำงานของระบบบบัดน้ำเสีย ระบบอุปกรณ์เครื่องจักรและระบบไฟฟ้า เพื่อให้สามารถวิเคราะห์หาประสิทธิภาพที่เกิดขึ้น และหาสาเหตุที่แท้จริง รวมถึงแนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียของคุณทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ เพราะเราเชื่อว่า ระบบบำบัดน้ำเสียที่ดี ต้องได้รับการตรวจสอบอยู่เสมอ เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับระบบในอนาคต