dcsimg

รางวัลแห่งคุณภาพ

ระบบมาตรฐานด้านการจัดการคุณภาพ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อเป็นการยืนยันถึงคุณภาพการบริการที่ดีที่สุด ยูบีเอได้นำระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001 มาบริหารจัดการภายในบริษัท เพื่อคงความสม่ำเสมอในคุณภาพของการบริการระดับสูง แก่ลูกค้า เช่นเดียวกับที่เรานำระบบบริหารสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาใช้ในการทำงาน ซึ่งถือว่าเป็นพันธะสัญญาว่าเราจะทำให้ดีที่สุดเพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมไว้ให้กับคนรุ่นต่อไป

นอกจากนี้เรายังได้มีการนำระบบมาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 มายึดถือเป็นหลักในการสร้างความปลอดภัยสูงสุดในทุกขั้นตอนของการให้บริการของเรา เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์ในการบริการและผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศ ยูบีเอจึงได้นำระบบ TQM เข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์กร จึงมั่นใจได้ว่า ทุกงานบริการของยูบีเอ ไม่ว่าจะเป็นระบบเทคโนโลยี เครื่องจักร หรือ ระบบบริหารจัดการน้ำ และระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่เพียงเต็มเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ แต่ยังสามารถสร้างคุณค่าได้ดีที่สุดอีกด้วย