dcsimg

บริการบริหารจัดการ เดินระบบและบำรุงรักษาแบบครบวงจร

บริการงานวิศวกรรม และจัดหาอุปกรณ์

บริการงานวิศวกรรม และจัดหาอุปกรณ์

การให้บริการก่อสร้าง

การให้บริการก่อสร้างถังบำบัดน้ำเสีย ถังน้ำประปา หรือปรับปรุงพื้นที่ เพื่อให้พร้อมในการติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ ทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารจัดการน้ำ