dcsimg

บริการบริหารจัดการ เดินระบบและบำรุงรักษาแบบครบวงจร

บริการงานวิศวกรรม และจัดหาอุปกรณ์

บริการบริหารจัดการ เดินระบบและบำรุงรักษาแบบครบวงจร

การบริการแก้ปัญหาในภาวะฉุกเฉิน

การบริการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการทำงานระบบในภาวะฉุกเฉิน โดยบริษัทฯ จะส่งทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เข้าไปช่วยลูกค้าในการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาและหาแนวทางแก้ไขหรือการป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุม สามารถควบคุมความเสียหายได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว